Close
title
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

30 พ.ย.
title
"ร่วมตรวจเครื่องจักรผู้รับเหมาเพื่อต่อทะเบียนผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ 6 งานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อิล้งโพนทอง ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+131- กม.39+231 ด้านขวาทาง"

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายศุภชัย สัตยรักษ์ หัวหน้างานปรับซ่อม พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงที่ 8 เข้าร่วมตรวจเครื่องจักรผู้รับเหมาเพื่อต่อทะเบียนผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ 6 งานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อิล้งโพนทอง ณ แปลงทดสอบทางหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+131- กม.39+231 ด้านขวาทาง บ้านบะตากา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title