วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

13 ก.ย.
title
"เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฎิบัติงานฯงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2567"

วันที่ 13 กันยายน 2565                              นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอดุลย์ อิ่มบุญสุ หัวหน้าหมวดทางหลวงเมืองสรวง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฎิบัติงานฯงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ.ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วีดีทัศน์
title
ขับรถถูกวิธี ประหยัดพลังงาน
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?