วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

23 ก.พ.
title
"ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน อทล. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8"

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ,นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

 

22 ก.พ.
title
"ลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำการลิดรอนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+000 (ด้านซ้ายทาง)"

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำการลิดรอนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มระยะการมอง ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+000 (ด้านซ้ายทาง) เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง

 

22 ก.พ.
title
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ตรวจสอบการเชื่อมทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.5+380 (ด้านซ้ายทาง)"

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายณัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ตรวจสอบการเชื่อมทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.5+380 (ด้านซ้ายทาง) ดำเนินการสั่งให้หยุดกระทำการใดๆ ให้ขออนุญาตให้ถูกต้อง

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title