Close
title
f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าใจในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม

วันที่ 21 มิถุนายน  2562 เวลา 08.00 น.       นายสถิต  คำพิชิต  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าใจในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม เพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลและการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบน โดยมีนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานในการสัมมนา  ณ  ห้องฟอร์จูน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม
title
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562      นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ งบประมาณ 40,000,000.00 บาท