f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
“ประชุมเพื่อชี้แจงให้กับราษฏรในพื้นที่ ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานแม่น้ำชี ฝั่งอำเภอทุ่งเขาหลวง และการเปิดทางแยกบริเวณสี่แยก อำเภอธวัชบุรี"

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562       นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยวิศวกรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – ยโสธร ตอน 1 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้กับราษฏรในพื้นที่ ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานแม่น้ำชี ฝั่งอำเภอทุ่งเขาหลวง และการเปิดทางแยกบริเวณสี่แยก อำเภอธวัชบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง และ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
title
“การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.       นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม “การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องคอนเวนชั่น 1 – 2 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
title
“ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร” ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ระหว่าง กม.4+230 – กม.8+500 ระยะทาง 4.270 กิโลเมตร"

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562       นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ระหว่าง กม.4+230 – กม.8+500 ระยะทาง 4.270 กิโลเมตร โดยมีบริษัท บ้านไผ่ธนทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งานโครงการก่อสร้างดังกล่าว คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น และอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้เส้นทางได้ดียิ่งขึ้น