วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

04 เม.ย.
title
"ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ระบบงานเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารเครื่องจักรกล รุ่นที่ 2"

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ระบบงานเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารเครื่องจักรกล รุ่นที่ 2 ให้กับวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ที่ได้รับการบรรจุใหม่ไม่เกิน 3 ปี ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

04 เม.ย.
title
"เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เพิ่มเติม) การประชุมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล"

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายพิทักษ์ ทาตะนาม หัวหน้าหมวดทางหลวงเกษตรวิสัย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เพิ่มเติม) การประชุมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

04 เม.ย.
title
"เข้าร่วมตรวจเครื่องจักรของ หจก.อาร์พีชี แอสฟัลท์ ที่ขอยื่นจดทะเบียนใหม่ผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางประเภทที่ 2 (งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal) ประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ (Hot Mixed Asphalt)"

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายศุภชัย สัตยรักษ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงที่ 8 เข้าร่วมตรวจเครื่องจักรของ หจก.อาร์พีชี แอสฟัลท์ ที่ขอยื่นจดทะเบียนใหม่ผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางประเภทที่ 2 (งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal) ประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ (Hot Mixed Asphalt) ณ หจก.อาร์พีชี แอสฟัลท์ เลขที่148 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title