วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

19 ก.ย.
title
"ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

 

12 ก.ย.
title
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550"

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง

 

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title