วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

09 ม.ค.
title
ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 2

วันที่  9  มกราคม  2562  เวลา 08.00 น.      นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 2  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมจตุรพักตร์พิมาน โรงแรมวันโอวัน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

08 ม.ค.
title
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1 และ 2)

วันที่ 8 มกราคม 2562      นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลัก (ระยะที่ 2) และการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก ในทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ตอน 1และ 2) ที่ กม. 124+000 (พื้นที่บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,ผู้จัดการโครงการก่อสร้างทางฯ , ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางฯ

วีดีทัศน์
title
HighWay News การสัมมนา “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title