วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
โครงสร้างหน่วยงาน
ลงวันที่ 05/01/2567

โครงสร้างองค์กร

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

สำนักงานทางหลวงที่  8  (มหาสารคาม)  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม


'