วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
สายทางในความควบคุม
ลงวันที่ 16/11/2561

สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ปัจจุบันมีสายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดอยู่ทั้งสิ้น 17  สายทาง 23  ตอนควบคุม  รวมระยะทาง ทั้งหมด 547.068 กิโลเมตร

มีหมวดทางหลวงในสังกัด จำนวน   6   หมวดทางหลวง

     1.หมวดทางหลวงร้อยเอ็ด

     2.หมวดทางหลวงเสลภูมิ

     3.หมวดทางหลวงเมืองสรวง

     4.หมวดทางหลวงจตุรพักตรพิมาน

     5.หมวดทางหลวงโพนทอง

     6.หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย


'