วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมทำพิธีไหว้บวงสรวงองค์พ่อปู่พญานาค ตัวแทนองค์ปู่ศรีสุทโธนาคราช ที่ปกปักษ์รักษา อ่างเก็บน้ำธวัชขัย อำเภอธวัชบุรี"
ลงวันที่ 28/12/2565
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมทำพิธีไหว้บวงสรวงองค์พ่อปู่พญานาค ตัวแทนองค์ปู่ศรีสุทโธนาคราช ที่ปกปักษ์รักษา อ่างเก็บน้ำธวัชขัย อำเภอธวัชบุรี ณ ด้านหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจต่อชาวแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'