วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุไฟฟ้า 27/02/2567 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 21/02/2567 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 21/02/2567 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุเชื้อเพลิง 20/02/2567 61,776.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุยานพาหนะ 15/02/2567 40,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุน้ำมันหล่อลื่น 13/02/2567 59,872.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ 12/02/2567 38,721.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 12/02/2567 272,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/02/2567 53,614.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว,ป้ายจราจร และ หลักเขตทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 08/02/2567 36,195.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุก่อสร้าง 06/02/2567 46,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 06/02/2567 53,328.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุคอมพิวเตอร์ 05/02/2567 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุสำนักงาน 05/02/2567 9,348.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 19,352.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 756 รายการ