วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุไฟฟ้า 15/09/2566 16,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุก่อสร้าง 13/09/2566 11,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุอื่นๆ 13/09/2566 10,776.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2566 30,979.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุการเกษตร 08/09/2566 11,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานนอกเงินทุนฯ) 08/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุอื่นๆ 06/09/2566 15,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุก่อสร้าง 06/09/2566 5,292.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมาตัดหญ้า 05/09/2566 192,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุไฟฟ้า 25/08/2566 96,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุไฟฟ้า 25/08/2566 96,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุเชื้อเพลิง 24/08/2566 48,132.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุอื่นๆ 23/08/2566 8,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 23/08/2566 31,003.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/08/2566 38,329.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 600 รายการ