วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน " สทล.8 เกมส์ 63 "
ลงวันที่ 27/11/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

       นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนกิจ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน “สทล.8 เกมส์ 63” ณ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)


'