วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 41/2562
ลงวันที่ 17/12/2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.

      นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 41/2562  วาระในการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและปรึกษาหารือข้อราชการตามวาระงานที่สำคัญ โดยมีนายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'