วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ”
ลงวันที่ 10/09/2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จากสมาคมกู้ภัยตำรวจทางหลวงร้อยเอ็ดและเครือข่ายสมาคมกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ,สระบุรีและกาญจนบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


'