วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ร่วมซ้อมในพิธีกรรมตักน้ำและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ลงวันที่ 05/04/2562

วันที่ 5 เมษายน 2562
      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมซ้อมในพิธีกรรมตักน้ำและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ ณ สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


'