วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
ลงวันที่ 20/10/2566
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงอาวุโสร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

'