วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“มอบชุดปฏิบัติงานสำหรับยามรักษาการณ์ประจำแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน”
ลงวันที่ 16/08/2565
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 
                                        นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบชุดปฏิบัติงานสำหรับยามรักษาการณ์ประจำแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'