วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมพิธียกโครงเหล็กส่วนหัวองค์พญาศรีสุทธโธนาคราช"
ลงวันที่ 17/03/2566
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.19 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธียกโครงเหล็กส่วนหัวองค์พญาศรีสุทธโธนาคราช โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

'