วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 04/04/2562

วันที่ 31 มีนาคม 2562 

      นายสถิต  คำพิชิต  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ  นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วม"พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมกลาง (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังวัดร้อยเอ็ด


'