วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 18/10/2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

      แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมทำความสะอาด ตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


'