วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำแผ่นป้าย 05/04/2567 635/-/67/146 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง หลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ และทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา 04/04/2567 635/-/67/186 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 วัสดุเชื้อเพลิง 27/03/2567 635/35/67/145 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 วัสดุก่อสร้าง 26/03/2567 635/60/67/143 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 วัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2567 635/35/67/144 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 จ้างเหมางานติดตั้งราวกันอันตราย (งานบูรณะทรัพย์สิน) 26/03/2567 635/-/67/142 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.26+086 - กม.26+350 (RT) 28/03/2567 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจรารบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.22+136 (รวมบริเวณทางแยก) 28/03/2567 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.7+025 - กม.17+505 28/03/2567 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าเเสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 3 ระหว่าง กม.105+910 - กม.106+620 27/03/2567 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 จ้างซ่อมรถยนต์ 25/03/2567 635/-/67/19 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 25/03/2567 635/-/67/18 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 25/03/2567 635/-/67/17 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/03/2567 635/-/67/141 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 กิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/1/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 758 รายการ