วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาทำความสะอาด ณ ถนนเส้นร้อยเอ็ด - โพนทอง บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน ปตท.หนองผักแว่นไทยเพิ่มพูน ถึงสามแยกไฟแดงบ้านนา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ลงวันที่ 21/04/2566
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาทำความสะอาด ณ ถนนเส้นร้อยเอ็ด - โพนทอง บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน ปตท.หนองผักแว่นไทยเพิ่มพูน ถึงสามแยกไฟแดงบ้านนา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมสนับสนุนเครื่องจักร รถแบคโฮ เพื่อทำความสะอาดตกแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+000

'