วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า 15/09/2566 635/45/66/271 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 วัสดุก่อสร้าง 13/09/2566 635/60/66/269 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 วัสดุอื่นๆ 13/09/2566 635/85/66/270 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2566 635/-/66/268 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 วัสดุการเกษตร 08/09/2566 635/20/66/266 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 วัสดุอื่นๆ 06/09/2566 635/85/66/264 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 วัสดุก่อสร้าง 06/09/2566 635/60/66/265 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 จ้างเหมาตัดหญ้า 05/09/2566 635/-/66/263 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 วัสดุไฟฟ้า 25/08/2566 635/45/66/261 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 วัสดุไฟฟ้า 25/08/2566 63545/66/266 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 วัสดุเชื้อเพลิง 24/08/2566 635/35/66/257 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 วัสดุอื่นๆ 23/08/2566 635/85/66/256 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 23/08/2566 635/-/66/255 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/08/2566 635/-/66/258 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 วัสดุเชื้อเพลิง 24/08/2566 635/35/66/259 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 340 รายการ