วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำแผ่นป้าย 05/04/2567 635/-/67/146 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 วัสดุเชื้อเพลิง 27/03/2567 635/35/67/145 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 วัสดุก่อสร้าง 26/03/2567 635/60/67/143 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 วัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2567 635/35/67/144 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 จ้างเหมางานติดตั้งราวกันอันตราย (งานบูรณะทรัพย์สิน) 26/03/2567 635/-/67/142 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 จ้างซ่อมรถยนต์ 25/03/2567 635/-/67/19 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 25/03/2567 635/-/67/18 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 25/03/2567 635/-/67/17 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/03/2567 635/-/67/141 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 19/03/2567 635/-/67/137 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 จ้างเหมางานติดตั้งป้ายจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) 18/03/2567 635/-/67/136 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 วัสดุอื่นๆ 18/03/2567 635/85/67/135 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 วัสดุเชื้อเพลิง 12/03/2567 635/35/67/134 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 12/03/2567 635/-/67/133 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 วัสดุไฟฟ้า 27/02/2567 635/45/67/131 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 508 รายการ