วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน 26/09/2566 635/40/66/281 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 วัสดุก่อสร้าง 26/09/2566 635/60/66/282 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 วัสดุเชื้อเพลิง 26/09/2566 635/35/66/280 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพสิน) 26/09/2566 635/-/66/279 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 วัสดุสำนักงาน 26/09/2566 635/40/66/281 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 จ้างทำตรายาง 25/09/2566 635/-/66/278 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/08/2566 635/-/66/74 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/08/2566 635/-/66/73 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/08/2566 635/B/30/66/72 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 17/08/2566 635/04/66/02 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.200+340 - กม.201+125 ปริมาณงาน 14,655 ตร.ม. 29/06/2566 รอ.48/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางเชื่อมโยงระหว่างภาค หลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.13+698 - กม.14+305 ปริมาณงาน 14,083 ตร.ม. 30/03/2566 รอ.47/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง กม.6+735 (LT) 08/02/2566 รอ.46/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 113 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.23+880 - กม.36+890 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.44/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 114 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0601 ตอน สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+325 - กม.220+505 (เป็นช่วงๆ) ต.สระคู,ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.38/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 202 รายการ