วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรเเละยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 02/05/2567 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ที่ กม.71+395 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/13/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ) 18/07/2566 คค 06049/พ.1/02/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานนอกเงินทุนฯ) 23/05/2566 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+656 – กม.22+570 (เป็นช่วงๆ) 15/11/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเมืองสรวง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรรภูมิ ที่ กม.27+050 RT ปริมาณงาน 1 หลัง 11/10/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+911 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 รอ.34/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.46+073 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล. 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.5+117 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.5+925, ที่ กม.8+400 และ ที่ กม.28+250 ปริมาณงาน 3 แห่ง 12/01/2565 คค 06049 /พ.1/e11/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500, ที่ กม.59+750 และ ที่ กม.70+750 ทางหลวงห 12/01/2565 คค 06049 /พ.1/e9/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 17/12/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 17/12/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 17/12/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.5+150 - กม.9+000 ปริมาณงาน 34,650 ตร.ม. 13/01/2564 คค 06049/พ.1/e/29/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ