f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/01/2563 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
2 22/01/2563 ประชุมเพื่อชี้แจงให้กับราษฏรในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานลำน้ำชี (บ้านท่าสะแบง)
3 12/01/2563 พิธีเปิดการรณรงค์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563
4 08/01/2563 ผส.ทล.8 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นจุดพักรถบรรทุก ในพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 07/01/2563 ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
6 03/01/2563 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
7 02/01/2563 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63
8 01/01/2563 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563
9 31/12/2562 ผส.ทล.8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
10 31/12/2562 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 31 ธ.ค. 62
11 30/12/2562 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 62
12 29/12/2562 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหมวดทางหลวงในสังกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
13 29/12/2562 ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมกับมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
14 29/12/2562 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 29 ธ.ค. 62
15 28/12/2562 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหมวดทางหลวงในสังกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563