วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 08/11/2566 "ร่วมประชุมหารือที่ดินเอกชนทับซ้อนกับแนวเขตทางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในระหว่างการก่อสร้าง ทล.215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สายหร่าย ระหว่าง กม.42+500 - กม.46+050"
107 07/11/2566 "ร่วมลงพื้นที่สำรวจกายภาพทางหลวง ตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ สาย บ้านไผ่_นครพนม ตอนที่ 1 บริเวณจุดตัด ทล.2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ที่ กม. 1+760 บริเวณอำเภอโพนทอง"
108 07/11/2566 "ร่วมลงพื้นที่สำรวจกายภาพทางหลวง ตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ สาย บ้านไผ่_นครพนม ตอนที่ 1 บริเวณจุดตัด ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ที่ กม. 31+489 บริเวณอำเภอโพนทอง"
109 06/11/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่กม.37+625 (บริเวณสามแยกจังหาร)"
110 06/11/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่กม.32+935 (บริเวณสามแยกดงสิงห์)"
111 06/11/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงจุดเสี่ยงเพื่อทำวงเวียนชั่วคราว ทล.2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ที่กม.9+850 (แยกบ้านหนองไผ่)"
112 06/11/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.13+484 (บริเวณแยกท่าอากาศยานร้อยเอ็ด)"
113 06/11/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานทดลองเปิดจุดกลับรถ เพื่อป้องกันปัญหาการขับขี่ย้อนศร ทล.215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+700 - กม.10+600"
114 03/11/2566 "เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
115 02/11/2566 "เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom cloud meeting)"
116 30/10/2566 "เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสนามโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม"
117 30/10/2566 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566)"
118 26/10/2566 "เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาถ่ายทอดความรู้การใช้งาน ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom cloud meeting)"
119 25/10/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เข้าอำนวยการพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตรายในทางหลวง ทล.215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ที่ กม.4+800 (จุดกลับรถบ้านโนนรัง)"
120 25/10/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลำน้ำชีเซาะคอสะพาน ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.21+600"