วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 04/01/2567 “ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถบ้านดอกไม้ เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทล.202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.209 + 250 - กม.209 + 602”
62 04/01/2567 “เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
63 03/01/2567 “เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
64 02/01/2567 “เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
65 01/01/2567 “เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
66 31/12/2566 “ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”
67 31/12/2566 “เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
68 30/12/2566 “ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”
69 30/12/2566 “ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”
70 30/12/2566 “ผส. ทล 8 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ประจำหมวดทางหลวงเสลภูมิ”
71 30/12/2566 “ผส. ทล.8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”
72 30/12/2566 “เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
73 29/12/2566 “ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
74 28/12/2566 “พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”
75 27/12/2566 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2566 (ครั้งที่ 12/2566)"