วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/05/2567 "เข้าร่วมตรวจเครื่องจักรของ บริษัท ณัฐกฤตชัย จำกัด เพื่อยื่นขอต่อทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt (เพิ่มเติม)"
2 02/05/2567 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ และแนะนำการปฏิบัติงาน ล้อมย้ายต้นโพธิ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.50 เมตร ติดขัดการก่อสร้าง ทล.2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม 56+000 - กม 57+650"
3 02/05/2567 "เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการนำร่องงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (LED) โดยการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom"
4 01/05/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง วางแผนการทำงาน และแนะนำการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายบริเวณทางแยก ทล214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (แยกดงสิงห์)"
5 30/04/2567 "เข้าร่วมประชุมการบริหารโครงการ การควบคุมงานตามสัญญาปี 2567"
6 30/04/2567 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2567 (ครั้งที่ 4/2567)"
7 26/04/2567 "ร่วมลงพื้นที่สำรวจเก็บรายละเอียดเพื่อออกแบบทิศทางการจราจร และวางจุดศูนย์กลางวงเวียนอนุสาวรีย์ประจำเมืองเกษ"
8 25/04/2567 "เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยี 5G พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางแห่งอนาคต"
9 24/04/2567 "เข้าร่วมประชุมหารือการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร"
10 22/04/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้ทาง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ การปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย การเสริมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้สมบูรณ์มากขึ้น ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกโนนชัยศรี)"
11 18/04/2567 "เข้าร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด"
12 17/04/2567 "เข้าร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด"
13 16/04/2567 "เข้าร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด"
14 15/04/2567 "เข้าร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด"
15 14/04/2567 "เข้าร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด"