วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
871 22/03/2562 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562
872 21/03/2562 ประชุมสรุปผลการการศึกษาของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 3
873 19/03/2562 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
874 12/03/2562 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินทางเข้า-ออก จุดพักรถบรรทุก ( Rest Area ) ในทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ
875 07/03/2562 ประชุมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562
876 25/02/2562 ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562
877 29/01/2562 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562
878 09/01/2562 รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง(รทร.) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
879 09/01/2562 ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 2
880 08/01/2562 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1 และ 2)
881 01/01/2562 ร่วมแถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
882 01/01/2562 ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
883 31/12/2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมจังหวัดร้อยเอ็ดและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
884 29/12/2561 ประชุมหารือปัญหาโครงการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ตอน1 และตอน 2)
885 28/12/2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด