วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
811 20/12/2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทาง ทล.232 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
812 20/12/2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทาง ทล.202 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
813 20/12/2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทาง ทล.215
814 19/12/2562 เข้าร่วมประชุมติดตามการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอเสลภูมิ
815 18/12/2562 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – วันที่ 2 มกราคม 2563)
816 17/12/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ที่ กม.103+000 และ ที่ กม.92+000
817 17/12/2562 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) ระหว่าง กม.0+200 - กม.15+500 (เป็นช่วงๆ )ระยะทาง ประมาณ 13.250 กม.
818 16/12/2562 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่
819 10/12/2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ มีต้นไม้ (ต้นยางนา) ติดขัดการก่อสร้าง ทล.215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.2+300 - กม.4+800 (บริเวณบ้านโนนรัง)
820 06/12/2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12/2562
821 05/12/2562 ร่วมกิจกรรม “ชุมชนเข้มแข็งกีฬาต้านภัยยาเสพติด 5 ธันวาคม 2562 โดยมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม)”
822 04/12/2562 ประชุม “โครงการทหารพันธุ์ดี”
823 04/12/2562 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
824 28/11/2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 11/2562)
825 26/11/2562 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563