วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
856 15/04/2562 ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดความเร็ว และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้กับผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
857 14/04/2562 ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดความเร็ว และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้กับผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
858 12/04/2562 ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมกับมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
859 12/04/2562 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (Rest Area)
860 11/04/2562 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” วันที่ 11 เมษายน 2562
861 09/04/2562 พิธีเปิดการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
862 02/04/2562 ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทาง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
863 02/04/2562 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด
864 02/04/2562 ประชุมผ่านระบบ Video Conferrence เพื่อเตรียมการด้านความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562
865 02/04/2562 กิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 12/2562
866 29/03/2562 ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้างทาง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการช่องจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
867 28/03/2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ครั้งที่ 3/2562)
868 28/03/2562 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ. อำเภอ)
869 25/03/2562 “แถลงข่าวงานวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินทางเข้า - ออก จุดพักรถบรรทุก ( Rest Area) ในทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ที่กม.123+000 พื้นที่ บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
870 22/03/2562 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562