วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
796 01/01/2563 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563
797 31/12/2562 ผส.ทล.8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
798 31/12/2562 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 31 ธ.ค. 62
799 30/12/2562 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 62
800 29/12/2562 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหมวดทางหลวงในสังกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
801 29/12/2562 ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมกับมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
802 29/12/2562 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 29 ธ.ค. 62
803 28/12/2562 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหมวดทางหลวงในสังกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
804 28/12/2562 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 28 ธ.ค. 62
805 27/12/2562 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
806 26/12/2562 เข้าร่วม”ประชุมผ่าน vdo conference เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563”
807 26/12/2562 เข้าร่วม”พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี 2562”
808 26/12/2562 ร่วมพิธี “เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (Rest Area) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563”
809 25/12/2562 ปิดจุดกลับรถชั่วคราว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
810 25/12/2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 12/2562)