f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลงวันที่ 25/10/2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

      นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม “การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องคอนเวนชั่น 1 – 2 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


'