f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ลงวันที่ 04/12/2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

      นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน  และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ  แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


'