f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร่วมกิจกรรม “ชุมชนเข้มแข็งกีฬาต้านภัยยาเสพติด 5 ธันวาคม 2562 โดยมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม)”
ลงวันที่ 05/12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

      นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนเข้มแข็งกีฬาต้านภัยยาเสพติด 5 ธันวาคม 2562 โดยมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเปลือยนอก โดยมีดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ,ประธานมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์กีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกรียติ โรงเรียนบ้านเปลือยนอก หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


'