วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
781 17/03/2563 ร่วมตรวจงานตัดต้นไม้ที่กีดขวางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรณภูมิ ระหว่าง กม.2+300 - กม.4+800
782 13/03/2563 ร่วมตรวจสอบแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชนบริเวณจุดกลับรถจากงานก่อสร้าง ทล. 23 สาย ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ตอน 1)
783 25/02/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 214 สาย ร้อยเอ็ด – เกษตรวิสัย
784 19/02/2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563
785 14/02/2563 เข้าร่วม"โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด"
786 30/01/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงช่องจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงคันทางเดิม ระหว่าง กม.130+00 - กม.135+400 (บริเวณบ้านท่าบ่อ - บริเวณบ้านหวายหลึม)
787 30/01/2563 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2563 (ครั้งที่ 1/2563)
788 28/01/2563 ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
789 27/01/2563 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
790 22/01/2563 ประชุมเพื่อชี้แจงให้กับราษฏรในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานลำน้ำชี (บ้านท่าสะแบง)
791 12/01/2563 พิธีเปิดการรณรงค์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563
792 08/01/2563 ผส.ทล.8 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นจุดพักรถบรรทุก ในพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
793 07/01/2563 ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
794 03/01/2563 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
795 02/01/2563 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63