f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมเพื่อชี้แจงให้กับราษฏรในพื้นที่ ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานแม่น้ำชี ฝั่งอำเภอทุ่งเขาหลวง และการเปิดทางแยกบริเวณสี่แยก อำเภอธวัชบุรี
ลงวันที่ 31/10/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

      นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยวิศวกรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – ยโสธร ตอน 1 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้กับราษฏรในพื้นที่ ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานแม่น้ำชี ฝั่งอำเภอทุ่งเขาหลวง และการเปิดทางแยกบริเวณสี่แยก อำเภอธวัชบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง และ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


'