วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 01/02/2567 "เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
77 31/01/2567 "ร่วมจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกขนาดใหญ่ และการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง"
78 30/01/2567 "ร่วมลงพื้นแนะนำการปฏิบัติงาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงจากท้องโค้ง แก้ไขปัญหาร่องล้อในผิวทาง ทล.202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 202+600 - กม.203+100 (ทางโค้งบ้านสองชั้น)"
79 29/01/2567 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2567 (ครั้งที่ 1/2567)"
80 26/01/2567 "เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการอบรม "กรอบการประเมิน ITAGC 2024""
81 25/01/2567 "ร่วมลงพื้นที่สำรวจและออกแบบ ทล.2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.23+000 - กม.24+100"
82 23/01/2567 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2567"
83 23/01/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงาน การปรับปรุงจุดเสี่ยงจากทางโค้ง แก้ไขปัญหาร่องล้อ(Rutting) ในผิวทาง ทล.202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.202+600 - กม. 203+100 (ทางโค้งบ้านสองชั้น)"
84 23/01/2567 "เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการก่อสร้างสะพานทางรถยนต์ข้ามทางรถไฟ บริเวณ กม. 85+900 ทล.23 เขตพื้นที่ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ถึง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด"
85 18/01/2567 "เข้าร่วมตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องจักรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีแก่นเพชรเมยวดี 99 เพื่อต่อทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางประเภทที่ 4 (งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt)"
86 18/01/2567 "เข้าร่วมประชุมแนวทางการรายงานอุบัติเหตุบนระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง HAIMS"
87 17/01/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวงเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานปรับปรุงทางแยก ทล.2046 ตอน. บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่ กม.31+150 (สามแยกโนนสวรรค์)"
88 17/01/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานทดลองเปิดวงเวียนชั่วคราว เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรทางแยก ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกบ้านโนนชัยศรี)"
89 16/01/2567 ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณงาน เตรียมวางแผนปรับปรุงแก้ไข งานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 202+500 - กม.203+100 (โค้งบ้านสองชั้น)
90 15/01/2567 "ร่วมลงพื้นที่สำรวจกายภาพทางหลวง เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานปรับปรุงจุดเสี่ยงจากทางโค้ง ทล.202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.202+600 - กม. 203+100 (ทางโค้งบ้านสองชั้น)"