วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ร่วมให้การต้อนรับและอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2563 ท่าน ผส.ทล.8 และคณะฯ
ลงวันที่ 08/01/2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

       นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ,นางสาวรฐา นุฤทธิ์มนตรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับและอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ณ สำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


'