วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมทำบุญถวายเพล สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ปี 2562
ลงวันที่ 24/04/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเพล สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ปี 2562 ณ สำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


'