f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/08/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.102+060 - กม.102+900 (คันทางด้านซ้าย) ยกเลิกแผน
2 30/07/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+375 - กม.14+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/07/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.102+060 - กม.102+900 (คันทางด้านซ้าย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงเมืองสรวง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง (โมเดิร์น) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดจตุรพักตรพิมาน ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.14+800 - กม.20+275 ปริมาณงาน 49,275 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
9 01/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง , ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง-หนองพอก ปริมาณงาน 45 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ตอน 2 ,ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ปริมาณงาน 45 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 75 รายการ