วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
โครงการ “PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2562"
ลงวันที่ 19/06/2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

      หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประชาชนจิตอาสา ชุมชนตำบลเหล่าหลวง เข้าร่วมโครงการ “PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2562” และร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 10,000 ต้น โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี  ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองหอย บ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


'