วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"มอบชุดปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยและทุกหมวดทางหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน"
ลงวันที่ 03/02/2566
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ และนางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร ร่วมมอบชุดปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยและทุกหมวดทางหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'