วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
การมีส่วนร่วมของประชาชน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ
ลงวันที่ 15/02/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
     นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับนายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานตาม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.2+300 – กม.4+800 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ณ บริเวณวัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


'