f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 23/10/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนเครื่องกล และส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
32 13/10/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนแผนงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
33 13/10/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
34 28/09/2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
35 05/09/2566 ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566
36 12/08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
37 04/08/2566 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเสนอแผนความต้องการงบประมาณประจำปี 2567 และ 2568
38 19/06/2566 ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566
39 10/04/2566 พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย (ปากทางเข้าเขื่อนลำปาว) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
40 10/04/2566 พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย(บ้านดงยาง) แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
41 10/04/2566 พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย (จุดพักรถแก่งเลิงจาน) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
42 23/03/2566 ประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
43 13/03/2566 นายสมบูรณ์ แก้วลมัย วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083
44 13/03/2566 ท่าน วญร. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566
45 26/01/2566 นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่