f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนแผนงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ลงวันที่ 13/10/2566

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนแผนงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม เวลา 08.30 น.


'