f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 30/12/2566 ตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงอาจสามารถ แขวงทางหลวงยโสธร พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
17 30/12/2566 ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย (บ้านดงยาง) บนทางหลวงหมายเลข 23 กม. 103+750 (ด้านซ้ายทาง) และเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงเสลภูมิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
18 28/12/2566 พิธีเปิดจุดให้บริการทั่วไทย (แก่งเลิงจาน) แขวงทางหลวงมหาสารคาม บนทางหลวงหมายเลข 23 กม. 66+150 (ด้านซ้ายทาง) เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
19 28/12/2566 พิธีเปิดจุดให้บริการทั่วไทย (ปากทางเข้าเขื่อนลำปาว) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บนทางหลวงหมายเลข 12 กม. 620+680 (ด้านซ้ายทาง) เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
20 28/12/2566 พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
21 28/12/2566 พิธีเปิดจุดให้บริการทั่วไทย (บ้านดงยาง) แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด บนทางหลวงหมายเลข 23 กม. 103+750 (ด้านซ้ายทาง) เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
22 21/12/2566 ประชุมการเตรียมความพร้อม การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่านระบบ Application “ZOOM" โดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานในการประชุม
23 15/12/2566 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2566 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
24 07/12/2566 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนงาน พ.ร.บ.ประจำปีงบประมาณ 2567 และเสนอความต้องการ ประจำปีงบประมาณ 2568
25 05/12/2566 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
26 01/12/2566 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
27 23/11/2566 ประชุมประเมินผลโครงการถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่หน่วยงานอื่น 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
28 14/11/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
29 14/11/2566 สรุปผลการประชุมเพื่อเสนอแนวคิดและร่างรูปแบบทางเลือก(กลุ่มย่อย ครั้งที่1) การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม
30 07/11/2566 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงาน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามสรุปผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2566