f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนเครื่องกล และส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ 23/10/2566

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.  นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนเครื่องกล และส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


'