f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
ลงวันที่ 14/11/2566

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม


'