วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง คค 06049/พ.1/02/2563
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)
งบประมาณ 16,800.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 09/01/2563 09/01/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 03/02/2563 03/02/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา