วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง คค 06049/พ.1/03/2565
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ(รถตำรวจ) (งานเงินทุนฯ)
งบประมาณ 0.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 30/08/2565 22/09/2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 30/08/2565 22/09/2565
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา