วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 01/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ที่ กม.3+050 ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ที่ กม.3+44 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 01/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500, ที่ กม.59+750 และ ที่ กม.70+750 ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา ที่ กม.93+340ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 01/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.5+925, ที่ กม.8+400 และ ที่ กม.28+250 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.5+117 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.12+502 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมือง ตอน 5 ที่ กม.1+684 – กม.6+575 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911 – กม.91+300, กม.92+925 – กม.94+0 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.2+270 – กม.4+690 และ กม.กม.8+370 – กม.9+4 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ระหว่าง กม.2+600 – กม.8+180 ทางหลวงหมายเลข 2392 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.5+117 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 187 รายการ