วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 02/12/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ – โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 – กม.2+550 ผิวจราจรกว้าง 23.60 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทาง 2.338 กม. ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 02/12/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน บ้านหนองดง – โพนทอง ระหว่าง กม.46+338 ถึง กม.47+861 ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ขนาดกว้าง 24.10 เมตร ยาว 1.523 กม. หนา 0.10 เมตร ต.เเวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 02/12/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ – โพนทอง ระหว่าง กม.54+150 ถึง กม.56+000 รายการ: งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ขนาดกว้าง 24.10 เมตร ยาว 1.850 กม. หนา 0.10 เมตร ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 14/11/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+850 - กม.16+725 ปริมาณงาน 10,500 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 14/11/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+950 - กม.5+795 ปริมาณงาน 10,657 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 21/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.44+390 - กม.45+545 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 21/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+182 - กม.3+400 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 21/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่่าง กม.15+585 - กม.15+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 21/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง กม.5+280 - กม.7+150 เเละ กม.20+000 - กม.22+500 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว กม.10+470 - กม.13+000 เเละทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.16+400 - กม.18+875 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 21/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 2 กม.1+900 - กม.4+375 เเละ ที่ กม.46+222 (รวมบริเวณทางเเยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 226 รายการ