วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ที่ กม.5+117 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+875 RT และ กม.94+000 - กม.69+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตอน 3 ที่ กม.92+847 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+478 - กม.27+618และกม.28+535 - กม.29+165 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.99+889 - กม.100+694 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 12/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 2 ระหว่าง กม.97+125 - กม.97+300 และ กม.102+341 - กม.102+905 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 11/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+184 - กม.31+800 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 11/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 187 รายการ