วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66030033368
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเเละเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง กม.13+698 - กม.14+305
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,987,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 30/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ