วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66020000229
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,527,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/02/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ